TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozdelenie podla typu lamiel.


 
  • Lamely typu "S"

  • Lamely typu "S" svojím tvarom pripomínajú toto písmeno. Sú vhodné pre ohrady kde je požadovaná väčšia výška lamiel a menší počet
 
  • Lamely typu "Z"

  • Lamely typu "Z" svojím tvarom pripomínajú toto písmeno. Sú vhodné pre ohrady kde je požadovaná menšia výška lamiel a väčší počet počet
 

 
  • Lamely typu "L"

  • Lamely typu "L" sú z uzavretých profilov rôznych velkostí. Sú vhodné pre ohrady kde nie je požadovaná nepriehladnosť ohrady  môžu biť orientované zvislo alebo pod sklonom.
 
  • Lamely typu "I"

  • Lamely typu "I" sú z pásov materiálu rôznych veľkostí. Sú vhodné pre ohrady kde nie je požadovaná nepriehladnosť ohrady  môžu biť orientované zvislo alebo pod sklonom.